برای ورود به وب سایت کلیک کنید ...

امروز خوشبختانه در ايران، آزادىِ فكر كردن و فكر را بيان كردن، در دنيا كم‏نظير است.